Thông tin thanh toán

Techcombank


  • Ngân Hàng: Techcombank CN Ba Đình
  • STK: 19029917715016
  • Chủ tài khoản: Lê Văn Huyên

Vietcombank


  • STK: 0021000304908
  • Chủ tài khoản: Lê Văn Huyên
  • Chi nhánh: Vietcombank Thành Công