[Google Ads] – Loại Trừ App Mobile Trong Quảng Cáo Mạng Hiển Thị Google Ads Bằng Google Ads Editor

Quảng cáo mạng hiển thị tiếp cận rất rộng đến mọi đối tượng, nếu không có phương pháp loại trừ đúng đắn thì rất lãng phí ngân sách quảng cáo. Như hình bên dưới mình quảng cáo sản phẩm công nghiệp, song nó hiển thị rất nhiều trên các ứng dụng di động (đặc biệt các ứng dụng trò chơi mobile) hoàn toàn không đúng đối tượng mình hướng tới.

Sử dụng Google Ads Editor để loại trừ tất cả Mobile App

Cột chiến dịch bạn chọn chiến dịch mạng hiển thị cần sửa đổi.

Mục 2: Thêm danh mục ứng dụng dành chi thiết bị di động phủ định => Danh mục ứng dụng dành cho thiết bị di động phủ định cấp độ chiến dịch để loại trừ cho toàn bộ chiến dịch thay vì chỉ phủ định cấp nhóm quảng cáo.

Mục 3: nhớ chọn All Apps để loại trừ triệt để nhất

Loại trừ Mobile App bằng Google Ads Editor
Loại trừ Mobile App bằng Google Ads Editor
Đánh giá bài viết
Gọi ngay: 0986 777 345